Radio 3 Norge

Nettradiokanal som eksisterte fra 2008 til den ble nedlagt 31. desember 2013. Fairmedias første nettside basert på WordPress.

Helt siden 2008 hadde Fairmedia ansvaret for nettsidene til nettradiokanalen Radio 3 Norge og like før kanalens deltakelse som festivalradio på The Gathering 2009 stod Fairmedia for hoveddelen av det nye designet og utformingen til nettradioen.

Dette var to år før kanalen hadde skiftet design to ganger til og gått over til WordPress. Dette designet som bildet viser, hadde en logo som forandret seg for hver dag under arrangementet. I etterkant av The Gathering ble flere ting forandret og designet ble noenlunde slik. (Arkivmaterialet er begrenset fra den tiden)

På den tiden ble nettsidene ikke utviklet ved hjelp av WordPress, men ren HTML/CSS-koding i Notisblokk og EditPad Pro og nyhetene ble hentet via forumkjernen Simple Machines Forum. Sendeplanen brukte MySQL og allerede der ble grunnlaget lagt for hvordan vi fortsatt utvikler sendeplanen for andre nettsider til radiokanaler. Breddeforskjellen på sidene er merkbar og denne bredden ble etter hvert standard også for de kommende designene som ble brukt da Radio 3 Norge etter hvert gikk over til WordPress.

Som du kan se av designet, er det også mye fokus på blikkfang. For tanken bak var å gjøre det oversiktlig å se høydepunkter i forbindelse med programmer på lufta, hvilken musikk som spilles, hvilke artister som kunne høres og hvordan man kunne lytte.

Selve «inngangsporten» til lytting, kom enda mer til syne i kanalens siste fullstendige design.

Dette skjermbildet er hentet fra Wayback Machine og er fra november 2013. Her ser du to lytterknapper i den første tredjedelen av siden, som er også det første blikkfanget. Logoens farge er inspirert av Halloween og Wayback Machine sitt besøk som var natt til 1. november, altså Halloween.

Alle design til Radio 3 Norge var selvspikret og var ikke basert på noen eksisterende design tidligere. Da kanalen etter hvert ble besluttet nedlagt, ble også designet nedstrippet til en enklere utgave, som er også det designet du møter nå. Dette designet er passende for en nettradiokanal som stengte sine dører 31. desember 2013.