Vi tilbyr et bredt spekter innen lydproduksjon til bruk på radio eller nett.

Vi har helt siden 1997 holdt på med ulike produksjoner for radio. Og Fairmedia kan levere alt fra ferdige produksjoner til konsulentvirksomhet i forbindelse med idémyldring eller respons på ting som har blitt laget.

Reklameproduksjon

Vi har erfaring med utvikling av reklamer fra tidligere. Det vi mangler, er tilgang til stemmer, men ellers har vi bare i år utviklet flere produksjoner for lokalradio. Her er våre siste produksjoner:

Jingleproduksjon

Vi har kjennskap og erfaring med produksjon av jingler. Det vi kan hjelpe med er tilpasning av eksisterende løsning og lette produksjoner rettet til programmer eller radiostasjoner.

Radioprogrammer

Fairmedia har lang erfaring med ulike typer programmer og kan også levere på oppdrag ulike ferdige programmer som kan produseres tidløse eller i forbindelse med spesielle anledninger. Per i dag har vi ansvaret for tre typer sendinger: Magasinsending, musikksending og sportssending.

Konsulentvirksomhet

Med den erfaringen og bakgrunnen vi har, finnes det mye opparbeidet kunnskap. Trenger du et ekstra sett med ører og øyne i en produksjon du holder på med? Ta kontakt i dag for å få noen tips og veiledning til hvordan denne kan bli helt perfekt.

Innlesing av voice

I over 20 år har vi jobbet med produksjoner som innebærer innlesing av voice, live-on-tape eller direktesendinger på radio. Dette betyr også at du kan få en stemme som kan brukes til voiceover, reklamer, jingler, sendinger eller tilsvarende. Vi snakker i utgangspunktet en blanding av Stavanger-dialekt og bokmål. Men vi kan også tilby innlesing av voice på engelsk uten sterk aksent.

Kontakt oss